Ziylan Taban

Etik Kodu

Ziylan Taban Çalışanları;

Özgüven yüksek, kendine, işine müşterilerimize, arkadaşlarına karşı saygılıdır.
Gerçekçi, öz-değerlendirme yeteneğine ve kendine fazla önemsememeye dayanan mizah duygusuna sahiptir. Bu doğrultuda kendisine yapılan eleştirileri olgunlukla karşılar.
Güvenilir ve dürüsttür. Gerçekleri yanıltmaya çalışmaz, objektif kanıtlara dayalı raporlama yapar.
Belirsizlik, stres, bunalım ve krizler karşısında soğukkanlı ve rahat olup harekete geçmeden önce düşünür.
Değişime açıktır. Değişimin gelişiminden kaynaklandığını bilir ve direnç göstermez.
Hem çalışma arkadaşları hem de müşteriler ile olan iletişiminde sorun değil sürekli şekilde çözüm odaklıdır.
Ziylan Taban’ın başarı öyküsünü sahiplenmiş ve içselleştirmiştir. Güçlü bir başarı dürtüsü ve tutkusu hisseder. Hedefler peşinde gayret ve sebatla koşmaya yatkındır. Kültürel farklılıklara duyarlıdır. Ziylan Taban ve hizmetleri ilgili hiçbir faaliyette dil, din, ırk ayrımı gözetmez. İnsan haklarına ve onuruna karşı her zaman saygılıdır.
Çalışanlarımız mesleki gelişimin ve üretken işin sınırsız başarının yolu olduğunu bilir. Yaratıcı becerisini, karakterinin üstün özelliklerini, hırsını ve zorlama özelliğini kullanarak bilinçli olarak seçilmiş üretken bir kariyer peşinde koşar.
Hem müşterilerinin hem de Ziylan Taban’ın kamuoyu ile paylaşmadığı her bilginin korunması gereken bir emanet olduğunu bilir ve gizliliğe büyük önem verir.
Ziylan Taban ticari bilgilerinin kişisel ticari çıkarlar (kendisi, aile bireyleri, dostluk, arkadaşlık ilişkisi içinde bulunduğu şahıslar) için kullanımına sebebiyet verecek hiçbir faaliyet içerisinde bulunmaz.
Ziylan Taban menfaatine görünse dahi, objektif iş kararı vermesini engelleyebilecek bir hediye, yemek teklifi ya da başka bir jest kabul etmez. Hem şirketimiz hem de müşterimiz için güvenilir bir vekil olarak davranır.
Resmi makamlarla ve kamu görevlileriyle olan ilişkilerinde kişisel görüş ayrımı yapmaksızın makama saygıda tereddüt etmez ve olumsuz tanımlanabilecek davranışlar içinde bulunmaz.
Faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız ilkelerini esas alarak gerçekleştirir. Çıkar çatışmalarına izin vermez, çıkar çatışmalarına sebebiyet verebilecek durumları üst yönetim ile paylaşır.
Rakipler hakkında olumsuz söylem içinde bulunmaz, Ziylan Taban’ın farklılıklarını ve üstünlüğünü ön plana çıkarır. Mesleki itibarını koruyarak rekabet avantajı elde etmeye çalışır. Görevi, sosyal statüsü, emir-komuta zincirinde ki yeri ne olursa olsun hiçbir çalışma arkadaşına küçük düşürücü, alaycı, onur kırıcı söylem ve davranışlarda bulunmaz. Bu konuya mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını gözetir.